O nás

Company
Firma BOHUŠ s.r.o.

Spoločnosť BOHUŠ bola založená v roku 1995 ako rodinný podnik, ktorý sa špecializuje na výrobu bezšvových kovaní predovšetkým koncentrických a excentrických redukcií v rozmedzí od 21,3 mm do 323,9 mm ďalej vo výrobe klenutých dienok v rozmedzí od 21,3 až 610,0 mm a naváracích kolien v rozmedzí od 21,3 mm do 168,3 mm, kedy ročná výrobná kapacita predstavovala 4 200 ton.

 

 

 

 

V súčasnej dobe výroba prebieha vo vlastných výrobných halách s celkovou výrobnou plochou 7 500 m2. Spoločnosť Bohuš s.r.o. má k dispozícii svoj vlastný sklad hotových výrobkov s celkovou skladovacou kapacitou 2 300 m2 a sklad základného vstupného materiálu s kapacitou 2 400 m2.

Firma Bohuš s.r.o. ďalej zabezpečuje široký sortiment tvaroviek z bezšvových a zváraných rúr podľa požiadaviek zákazníka.
Spoločnosť Bohuš s.r.o. začleňuje do výroby a riadenia nové technológie, ako aj nové metódy zamerané na zvýšenie kvality výrobkov a na rozšírenie svojich produktov, tak aby vyhovovali strojárskym firmám a rovnako aj  koncovým užívateľom.

Vysoká kvalita výrobkov BOHUŠ  je garantovaná zavedením a neustálym zdokonaľovaním systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001: 2000. Kvalita bola potvrdená certifikátom SGS Slovensko. Bohuš s.r.o. bol udelený TÜV certifikát, ktorý potvrdzuje, že naša spoločnosť vlastní zodpovedajúce technologické vybavenie, kvalifikovaný personál a zavedený systém riadenia kvality vyhovujúci Smernici pre tlakové zariadenia (PED) 97/23 / EG, ako aj nemeckým AD 2000 Merkblatt W0 / TRD100 predpisom týkajúcich sa výroby armatúr určených pre tlakové zariadenia. V roku 2014 bol spoločnosti udelený certifikát Urzad Dozoru Technicznego (UDT) , ktorý spoločnosti Bohuš s.r.o. oprávňuje dodávať výrobky do vyhradených technických zariadení v Poľskej republike.

Vysoká kvalita našich výrobkov, implementovanie najnovších informácií o moderných technológiách, starostlivosť o životné prostredie, sú prvky, ktoré robia Bohuš s.r.o. úspešnou a rozvíjajúcou sa spoločnosťou.

 Comments are closed.